شروع دوباره انتقال تیم‌ها؛ سایه انتخابات روی لیگ‎

در این روزها دوباره تیم‌ها تغییر نام می‌دهند و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، انتقال باشگاه‌ها از استانی به استان دیگر هم کلید خورده است.

Powered by WPeMatico