شروع خوب دیگر برای سولسشائر، روز تلخ لمپارد در اولین تجربه

سولسشائر بار دیگر یک شروع خوب را تجربه کرد، اما لمپارد در اولین حضورش در لیگ برتر خاطره تلخی را تجربه کرد.

Powered by WPeMatico