شرط تارتار برای پذیرش هدایت نفت مسجدسلیمان

سرمربی احتمالی نفت مسجدسلیمان برای پذیرش این سمت شرطی را برای مدیران باشگاه در نظر گرفته است.

Powered by WPeMatico