شرایط متفاوت ملی‌پوش‌هایی که بعد از جام جهانی لژیونر شدند؛ یکی بود، سه تا نبود!

سه بازیکن از ۴ ملی‌پوشی که بعد از جام‌جهانی لژیونر شدند، شرایط خوبی را تجربه نمی‌کنند.

Powered by WPeMatico