سیمئونه: عملکردم در سال های اخیر با توجه به دیدار شنبه ارزش گذاری می شود

دیگو سیمئونه در کنفرانس خبری پیش از دیدار مقابل مالاگا حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

Powered by WPeMatico