سعادتمند: نمی دانم رئیس هیات مدیره استقلال کیست/ جایی که با اعتقاداتم همخوانی نداشت، نماندم

مدیرکل دفتر توسعه ورزشهای پایه وزارت ورزش گفت: ما دولتی ها صاحب تیم نیستیم و تیم باید تحویل مردم شود در این صورت موفق خواهد بود‌.

Powered by WPeMatico