سرنوشت ایده‌آل اسطوره‌ها؛ به خانه برمی‌گردیم

مبعلی و باقری و زرینچه، سرنوشتی متفاوت با هم نسل‌های‌شان دارند که یا خانه نشین هستند و یا در تیم دیگری غیر از تیم محبوب‌شان کار می‌کنند.

Powered by WPeMatico