1565960780ppjzj7twva_245_172_cropped

سابقه مصدومیت های هازارد؛ رئالی ها نگران باشند؟

هازارد آخرین بار در اکتبر ۲۰۱۸ دیدارهایی را به علت مصدومیت از دست داده بود.

Powered by WPeMatico