زنگ خطر برای دیوار تیم ملی؛ ۳ گل از ۴ گل

پورعلی‌گنجی هم مانند هر بازیکن دیگری روزهای بدی دارد و گویا چند بازی اخیر با روزهای بد شماره 8 تیم ملی مصادف شده است.

Powered by WPeMatico