زنده شدن خاطرات دوران طلایی؛ برابری زوج صلاح-مانه با زوج تاریخ ساز لیورپول

مانه و صلاح به رکوردی دست یافتند که آخرین بار توسط راش و دالگلیش ثبت شده بود.

Powered by WPeMatico