1570529793izckfbfb6l_245_172_cropped

رکوردهای جدید در انتظار ملی پوشان ؛ طارمی به ۲۰ می‌رسد کریم به ۸۰

در بازیهای ملی پیش رو، تعدادی از بازیکنان این فرصت را دارند که حد نصاب جدیدی را به نام خود ثبت کنند.

Powered by WPeMatico