رسمی؛ دانیله ده روسی در پایان فصل از آ اس رم جدا خواهد شد.

دانیله ده روسی هافبک با سابقه و جنگنده ایتالیایی بعد از ۱۸ فصل حضور در این رم در پایان فصل از این تیم جدا خواهد شد.

Powered by WPeMatico