ربیع خواه جانشین جلال حسینی در ترکیب پرسپولیس شد

جلال حسینی در آخرین لحظات پیش از شروع بازی از ترکیب اولیه پرسپولیس کنار گذاشته شد.

Powered by WPeMatico