60696f38163ea59d27d9b78fbcf439ed_720__cropCenter

رئیس کمیته مسابقات AFC ورزشگاه شهید کاظمی را تایید کرد


ورزشگاه شهید کاظمی در بخش زمین و تاسیسات، آماده پذیرایی از تمرین تیم ژاپنی شده و رئیس کمیته مسابقات AFC نیز این ورزشگاه را تایید کرد.

Powered by WPeMatico