دو نماینده اس.خوزستان در جشن بهترین ها(عکس)

محمد طیبی و دانیال ماهینی دوبازیکن استقلال خوزستان در جشن بهترین های لیگ هستند.
Source: varzesh3