دوری یک تا ۲ ماهه قاسمی‌نژاد از میادین فوتبال

امین قاسمی‌نژاد، وینگر تیم فوتبال شهر خودرو یک تا دو ماه از میادین فوتبال دور خواهد بود.

Powered by WPeMatico