e9d5a611d9c037f2266de7991b2b552b_720__cropCenter

درگیری بازیکنان استقلال در فرودگاه تبریز با یک هوادار


چند تن از بازیکنان استقلال با یکی از هواداران در تبریز درگیر شدند.

Powered by WPeMatico