درهای تمرین استقلال یک روز در هفته برای خبرنگاران و هواداران باز می‌شود

باشگاه استقلال در هفته یک جلسه را برای حضور هواداران و نمایندگان رسانه‌ها در تمرین در نظر می‌گیرد.

Powered by WPeMatico