f5f57f3a029d988d0004cb5e3bb2f8bf_720__cropCenter

خداحافظی دیدیه دروگبا از میادین فوتبال


ستاره پیشین باشگاه چلسی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

Powered by WPeMatico