حضور فرهاد مجیدی در کمیته ملی المپیک

فرهاد مجیدی در نشست صمیمی پیشکسوتان ورزش حاضر شد و رابطه گرمی هم با صالحی امیری داشت.

Powered by WPeMatico