حسن زاده: هر وقت برای سرخابی‌ها رای دادیم سیل تهمت‌ها را شنیدیم


رئیس کمیته انضباطی گفت: درکمیته انضباطی بر منبای گزارش های رسیده پرونده را بررسی می‌کنیم و آرای ما رنگی نیست.

Powered by WPeMatico