15719291011djazg81py_245_172_cropped

حسرت زوج طلایی برای استقلال؛ تنهایی فرشید

شجاعیان و اسماعیلی قرار بود در این فصل خاطرات دو فصل گذشته را برای هواداران زنده کرده و یک فصل رویایی را با همکاری همدیگر به نمایش بگذارند.

Powered by WPeMatico