جلسه هیات مدیره پرسپولیس به روز دوشنبه موکول شد

جلسه هیات مدیره پرسپولیس که قرار بود امشب برگزار شود، بار دیگر لغو و به دوشنبه موکول شده است.

Powered by WPeMatico