جشن خداحافظی السدی‌ها در تهران برای فریرا

بازیکنان السد در هتل اقامتگاهشان در تهران برای سرمربی پرتغالیشان جشن خداحافظی گرفتند.

Powered by WPeMatico