جزییاتی از قرارداد احتمالی گریزمن و بارسلونا

گریزمن یک قدم با بارسلونا فاصله دارد.

Powered by WPeMatico