تکذیب خبر بازگشت انصاری به تهران به دلیل عدم تامین هزینه از سوی پرسپولیس

خبر بازگشت محمد انصاری مدافع مصدوم پرسپولیس به دلیل عدم تامین هزینه از سوی باشگاه پرسپولیس برای درمان تکذیب شد.

Powered by WPeMatico