تمرین سبک شاگردان دنیزلی قبل از اعزام به ترکیه/دبل شجاعی و غیبت ۳ بازیکن

تمرین امروز (چهارشنبه نوزدهم تیرماه) تراکتور پس از تعطیلی چهار روزه زیر نظر دستیار دنیزلی پیگیری شد.

Powered by WPeMatico