تمرین حفظ توپ شاگردان دنیزلی در بنیان‌دیزل

تمرین امروز شنبه شانزدهم شهریورماه تراکتور در حالی پیگیری شد که دنیزلی با تمرینات ویژه ای حفظ توپ و پاسکاری بیشتر در فضاهای کوچک را در دستور کار شاگردانش قرار داده بود.

Powered by WPeMatico