تماشاگران تراکتور با محرومیت قطعی روبرو شدند

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص تخلفات تماشاگران تیم تراکتور تبریز صادر کرد.

Powered by WPeMatico