تصمیم قطعی اینتر برای فروش ایکاردی

اینتر تصمیم به فروش ستاره پر حاشیه خودش گرفته است.

Powered by WPeMatico