ترکیب احتمالی سپاهان در فصل جدید؛ خط آتش ژنرال

سپاهان با تقویت در چند پست، جزو مدعیان اصلی قهرمانی است.

Powered by WPeMatico