ترابی در یک صورت از پرسپولیس جدا می‌شود

قرارداد بازیکن تیم پرسپولیس ۲ سال و نیمه است و تنها در یک صورت می‌تواند از این باشگاه جدا شود.

Powered by WPeMatico