تخصص عجیب منچسترسیتی؛ گلزنی با اولین شوت!

هیچ تیمی در این فصل به اندازه منچسترسیتی با اولین شوت در چهارچوب به گل نرسیده است.

Powered by WPeMatico