تاریخ سازی آقای رئیس در برابر سلتاویگو؛ نهصدمین بازی رئال تحت مدیریت فلورنتینو پرز

رئال مادرید نهصدمین دیدار خود را در دوران ریاست پرز انجام خواهد داد.

Powered by WPeMatico