تاج: پیگیر مذاکرات خود در بانک مرکزی هستیم

رئیس فدراسیون امیدوار است مذاکرات مالی در بانک مرکزی به درستی پیش برود.

Powered by WPeMatico