تاج: اگر حقوق حقه فوتبال پرداخت شود نیازی به کمک دولت نداریم

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: اگر حقوق شناخته شده پرداخت شود نه تنها نیازی به کمک های مالی از دولت و دیگران نداریم بلکه می توانیم از لحاظ مالی به بخش های دیگر کمک کنیم.

Powered by WPeMatico