تاثیرگذارترین بازیکنان لیگ هجدهم؛ استقلال تنها مدعی بدون ستاره!

استقلال تنها تیم مدعی لیگ هجدهم بود که ستاره‌ای برای تمامِ فصل نداشت.

Powered by WPeMatico