بنجامین ویلیامز از دنیای قضاوت خداحافظی کرد

پرسابقه ترین داور استرالیایی که برای ایرانی‌ها هم چهره ای نام آشناست، قضاوت را برای همیشه کنار گذاشت.
Source: varzesh3