e8662283b1f02051ff06e6ea6a5a9f3e_720__cropCenter

بعد از ۶ سال؛ محمدپور مدال المپیک لندن را پس گرفت


مدال طلای المپیک لندن بعد از شش سال روی سینه سعید محمدپور آرام گرفت.

Powered by WPeMatico