برنامه تمرینی فردای پرسپولیس

تیم فوتبال پرسپولیس طبق برنامه کادر فنی فردا یکشنبه در یک نوبت تمرین خواهد کرد.

Powered by WPeMatico