بررسی آماری؛ آیا اقتدار مسی در لیگ برتر انگلیس هم تکرار می‌شد؟

در صورت بازی در لیگ برتر انگلیس، مسی برتری در چند بخش آماری را از دست می‌داد.

Powered by WPeMatico