1558529353nfiouwjsqw_245_172_cropped

بحران سوپرجام فصل بعد در سازمان لیگ؛ دعوای تکراری با مهره‌های جدید

نداشتن قوانین مشخص و از پیش تعیین شده، دوباره سازمان لیگ را در یک وضعیت پیچیده قرار داده است.

Powered by WPeMatico