با پشت سر گذاشتن قوچی، کریم انصاری فرد به فرشاد آقای گل رسید


مهاجم تیم ملی کشورمان با گلزنی برابر ترینیداد و توباگو، با پشت سر گذاشتن رضا قوچان نژاد، به فرشاد آقای گل رسید.

Powered by WPeMatico