1552901260f3gnd0fyfm_245_172_cropped

با وجود  چهار مدیر ورزشی در هیات مدیره/ عرب مدیر عامل پرسپولیس می‌شود

ایرج عرب در اولین جلسه هیات مدیره سرخ ها به عنوان مدیر عامل جدید انتخاب و منصوب می‌شود.

Powered by WPeMatico