c5463e9e72e9d53d96815a2cc838e60b_720__cropCenter

با وجود اظهارات سردار کمالی؛ قدوس تا پایان سال ۹۷ نمی‌تواند به ایران سفر کند


با وجود اظهارات سردار کمالی سامان قدوس نمی‌تواند تا پایان سال 97 به تهران سفر کند.

Powered by WPeMatico