با ناکامی در مقابل اسپال؛ جوانترین یوونتوس ۲۰ سال اخیر قهرمانی را از دست داد

یوونتوس یک گام تا تثبیت هشتمین قهرمانی متوالی اش کم آورد.

Powered by WPeMatico