با حضور در تست های پزشکی؛ اینترمیلان در آستانه تکمیل انتقال ۴۵ میلیون یورویی بارلا

نیکولو بارلا تا ساعاتی دیگر رسما بازیکن اینترمیلان خواهد بود.

Powered by WPeMatico