باشگاه نساجی رسما به مالک جدید واگذار شد/ پیام خداحافظی صنیعی‌فر از هواداران

مالکیت باشگاه نساجی مازندران به طور رسمی به خریداران جدید این باشگاه واگذار شد.

Powered by WPeMatico