باشگاه نساجی: به جز ساعت ۱۹ در ساعت دیگری با پدیده بازی نمی‌کنیم

مالک باشگاه نساجی مازندران گفت:در صورتی که بازی ما با پدیده ساعت ۱۹ برگزار نشود به میدان نمی‌رویم.

Powered by WPeMatico