بارسلونا در جستجوی ۶۰ میلیون یورو از فروش بازیکنان تا پایان ماه

بارسلونا نیاز دارد تا در هزینه های خود توازن ایجاد کند.

Powered by WPeMatico